Ogłoszenie o konkursie ofert na remont fontanny zlokalizowanej na placu “Forum” w zakresie budowlanym

4 listopada 2021

wydłużenie terminu składania ofert

ogłoszenie o konkursie ofert_zb

zapytanie ofertowe_zb

opis i zakres przedmiotu zamówienia_zb

wzór umowy_zb