Ogłoszenie o konkursie ofert na remont fontanny zlokalizowanej na placu “Forum” w zakresie instalacji i urządzeń wodnych w fontannie

4 listopada 2021

wydłużenie terminu składania ofert

ogłoszenie o konkursie ofert_zs

zapytanie ofertowe_zs

opis i zakres przedmiotu zamówienia_zs

wzór umowy_zs