Ogłoszenie o konkursie ofert na remont klatek schodowych w budynku przy ul. Bronikowskiego 4A kl. III i IV

24 października 2023

Ogłoszenie o konkursie remont klatek schodowych

Zapytanie ofertowe remont klatek schodowych

Umowa remont klatek schodowych Bronikowskiego 4A

Zakres prac remontu klatek schodowych załącznik nr. 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 2 do umowy

Umowa przetwarzania danych osobowych załącznik nr. 4