OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH 5-16 W BUDYNKU PRZY UL. BRONIKOWSKIEGO 1 W WARSZAWIE

20 grudnia 2021

ogłoszenie o przetargu

zapytanie ofertowe

zakres prac

wzór oferty

wzór umowy