OŚWIADCZENIE WS. WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

22 grudnia 2021

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie nienaliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia i przesłanie na adres info@smb-osiedlekabaty.com.pl lub info@osiedlekabaty.pl  bądź dostarczenie do biura Spółdzielni przy ulicy Bronikowskiego 9.

oświadczenie