Pismo dot. dokończenia budowy ul. Kabackiej na odcinku od ul. Zaruby do Al. KEN.

25 lutego 2020

Dot. dokończenia budowy ul. Kabackiej.