Potrzeby remontowe budynków oraz ich finansowanie

14 lutego 2018

Potrzeby remontowe niemal wszystkich nieruchomości Osiedla Kabaty są ogromne i znacząco przekraczające środki finansowe, które mogą być przeznaczone na ten cel. W odpowiedzi na wystąpienia mieszkańców przekazujemy Państwu zestawienie kosztów remontów klatek schodowych w  zwiększonym zakresie.

pismo do mieszkańców

tabelaryczne zestawienie stawek remontowych