PRACE BUDOWLANE Z ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

4 stycznia 2019

SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA REMONT CZĘŚCI BALKONÓW BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY BRONIKOWSKIEGO 1

ogłoszenie

oferta

zapytanie ofertowe

umowa