PRACE REMONTOWE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

8 sierpnia 2018

S.M.B. “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT REMONT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY DEMBEGO 23A

Ogloszenie o konkursie

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Przedmiar -Wariant 1

Przedmiar -Wariant 2

Przedmiar -Wariant 3

Rys nr 1 -stan istn

Rys nr 2 -stan proj