PRACE REMONTOWE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

7 listopada 2018

SMB “OSIEDLE KABATY” INFORMUJE, ŻE OGŁASZA KONKURS OFERT NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY DEMBEGO 24

ogłoszenie

zapytanie ofertowe

umowa Dembego 24

Projekt ins elektr