PRACE REMONTOWE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

19 marca 2019

SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ NR 2 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY ROSOŁA 11

ogłoszenie

zapytanie ofertowe

zakres prac

umowa

architektura

Projekt wymiany instalacji elektrycznych