PRELEKCJA W KLUBIE OSIEDLOWYM – RETENCJA DESZCZÓWKI W MIEŚCIE

27 października 2019

Prelekcja w Klubie Osiedlowym dot. retencji deszczówki w dużych aglomeracjach wzbudziła zainteresowanie Mieszkańców.

to argumenty przemawiające za retencją deszczówki