Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 17.06.2023

10 lipca 2023

Uprzejmie informujemy, że w sekcji “DOKUMENTY” w zakładce “Walne Zgromadzenie 17.06.2023 r.” zostały zamieszczone i są dostępne po zalogowaniu się:

Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 17.06.2023 r., uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie oraz  zestawienie wniosków zgłoszonych do Komisji wnioskowej w toku obrad Walnego Zgromadzenia.