Przebudowa drogi oraz parkingów przy ul. Rosoła

22 lutego 2019

informacja dotycząca przebudowy drogi oraz parkingów przy ul. Rosoła w Warszawie