Rada Nadzorcza SMB “Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

27 kwietnia 2023

Ogłoszenie o konkursie na Wiceprezesa Zarządu

REGULAMIN KONKURSU NA WICEPREZESA ZARZĄDU