REMONT KLATEK SCHODOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

13 lipca 2018

S.M.B. “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA  KONKURS OFERT NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY ROSOŁA 7 

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Umowa

Zał. nr. 1 opis i zakres przedmiotu zamówienia

Projekt instalacji elektrycznej