PRACE REMONTOWE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

7 sierpnia 2018

SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA REMONT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY DEMBEGO 17A 

Ogloszenie o konkursie

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Rysunek

Przedmiar – Wariant nr 1

Przedmiar – Wariant nr 2

Przedmiar – Wariant nr 3

Zdjecia