SIWZ Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej dla SMB ,,Osiedle Kabaty” w latach 2018-19

17 sierpnia 2017

SIWZ na przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii dla SMB w latach 2018-19

wykaz PPE SMB ,,OSiedle Kabaty”

odpowiedź na zapytanie oferenta-1

odpowiedź na zapytanie oferenta-2

wydłużenie terminu- dostawa energii elektrycznej

modyfikacja zapisów SWIZ

informacja o modyfikacji SWIZ