Skład Rady Nadzorczej SMB “Osiedle Kabaty” wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 1.10.2022 r.

7 października 2022

Skład Rady Nadzorczej SMB “Osiedle Kabaty” po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 1.10.2022 r. i ukonstytuowaniu się na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 6.10.2022