SMB OSIEDLE KABATY INFORMUJE O KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

24 czerwca 2022

ogłoszenie

SIWZ

zakres prac

wzór umowy

OFERTA Fotowoltaika w zasobach SMB Osiedle Kabaty

Wąwozowa 2 – rzuty dachu

Dembego 23B – rzut dachu