SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na oczyszczenie poziomów oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w wybranych obiektach budowlanych na terenie osiedla.

29 marca 2019

ogłoszenie o konkursie

opis i zakres przedmiotu zamówienia

umowa

zapytanie ofertowe