PRACE REMONTOWE W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

20 listopada 2018

SMB ,,OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. DEMBEGO 17A

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Przedmiar budowlany

Projekt wymiany instalacji

umowa