SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na remont urządzeń oraz instalacji wodnych w fontannie należącej do zasobów Spółdzielni

7 listopada 2019

ogłoszenie-konkurs fontanna

zapytanie ofertowe fontanna

opis i zakres przedmiotu zamówienia (2)

umowa (2)