SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na wykonanie legalizacyjnej wymiany urządzeń mierniczych w węzłach cieplnych.

28 stycznia 2020

ogłoszenie o konkursie

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

zapytanie ofertowe

umowa

modyfikacja urzadzenia miar