SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na wykonanie wymiany zaworów odcinających znajdujących się na instalacji gazowej w wybranych budynkach należących do zasobów Spółdzielni

30 marca 2020

ogłoszenie o konkursie

opis i zakres przedmiotu zamówienia

umowa

zapytanie ofertowe

załączniki