SMB ,,OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS NA WYMIANĘ LEGALIZACYJNĄ WODOMIERZY RADIOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

10 października 2019

SMB ,,OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS NA WYMIANĘ LEGALIZACYJNĄ WODOMIERZY RADIOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI, DOKUMENTY – LINKI PONIŻEJ

Zapytanie ofertowe – wymiana legalizacyjna wodomierzy

Opis i zakres przedmiotu zamówienia – wymiana legalizacyjna wodomierzy

Umowa – wymiana legalizacyjna wodomierzy

Ogłoszenie o konkursie – wymiana legalizacyjna wodomierzy

Modyfikacja dokumentu ogłoszenia Konkurs ofert – wymiana wodomierzy