SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na wymianę opraw oświetleniowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni.

24 czerwca 2020

ogłoszenie o konkursie

umowa

zapytanie ofertowe

przedmiar robót