SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na wymianę pionów centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Bronikowskiego 55 w Warszawie

30 lipca 2019

ogłoszenie o konkursie

umowa

opis i zakres przedmiotu zamówienia

kosztorys

zapytanie ofertowe