SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs na wymianę zestawu podnoszenia ciśnienia wody (hydroforni) wraz z prowadzeniem rocznych przeglądów konserwacyjnych w wybranych budynkach.

20 marca 2020

Ogłoszenie konkursu.

Zapytanie ofertowe.

Opis i zakres przedmiotu zamówień.