SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs ofert na dostawę wkładek patentowych oraz kluczy systemowych do drzwi pomieszczeń wspólnych oraz technicznych w zasobach Spółdzielni.

14 listopada 2019

ogłoszenie o konkursie

zapytanie ofertowe