SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA FRAGMENTARYCZNĄ WYMIANĘ RUR STALOWYCH NA PIONACH ZIMNEJ WODY W BUDYNKU WĄWOZOWA 6

24 maja 2022

ogłoszenie

zapytanie ofertowe

zakres prac

wzór umowy