SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs ofert na kompleksowe sprzątanie części wspólnych oraz terenów zewnętrznych nieruchomości znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

26 maja 2021

zapytanie ofetowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia