SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH (CZĘŚĆ WSCHODNIA) – SMB “OSIEDLE KABATY”

13 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Umowa.