SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA PRZEBUDOWĘ POZIOMÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ I PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. WAWOZOWEJ 6 W WARSZAWIE

24 sierpnia 2021

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wawozowa 6 opis

Wawozowa 6 – rys 1

Wawozowa 6 – rys 2

Wawozowa 6 – rys 3

Wawozowa 6 – rys 4

Wawozowa 6 – rys 5

Wawozowa 6 – rys 6

UWAGA INFORMACJA DO PRZEDMIARU: Przedmiar przedstawiony w procedurze służy wyłącznie jako pomoc techniczna w celu oszacowania zakresu przedmiotowych prac. Przedmiar nie może stanowić podstawy, na której będzie opierać się końcowa wycena i nie może być przedmiotem dochodzenia roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku rozpoczęcia prac, gdyż nie będzie mógł być traktowany jako zrealizowanie pełnego zakresu robót objętych zamówieniem. Przed przedstawieniem oferty na prace, niezbędny jest przegląd oraz inwentaryzacja budynku w celu dokonania pełnej wyceny prac, po umówieniu terminu z inspektorem ds. sanitarnych.

W6 ppoz 1-7 PRZEDMIAR

W6 ppoz 8-13 PRZEDMIAR

W6 woda zimna 1-7 PRZEDMIAR

W6 woda zimna 8-13 PRZEDMIAR