SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA REMONT DWÓCH TARASÓW W BUDYNKU DEMBEGO 23B ORAZ REMONT BALKONU W BUDYNKU BRONIKOWSKIEGO 55

18 października 2023

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Zakres prac

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Umowa

Umowa powierzania przetwarzania danych osobowych