SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs ofert na remont pokrycia dachów z papy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rosoła 7 oraz Dembego 22 w Warszawie.

26 lutego 2019

Ogloszenie

Opis przedmiotu zamowienia

Rzut dachu-Dembego 22 str L

Rzut dachu-Dembego 22 str P

Rzut dachu-Rosola 7

Wzor umowy

Zapytanie ofertowe