SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PPE W ZASOBACH SMB “OSIEDLE KABATY” W LATACH 2020-2021

3 lipca 2019

ogłoszenie o konkursie ofert

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik na 1 – wykaz PPE

załącznik nr 2 – formularz ofertowy

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 4 – oświadczenie

załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy

umowa sprzedaży energii elektrycznej