SMB “Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs ofert na wykonanie 5-letnich pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w lokalach mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeniach gospodarczych oraz w częściach wspólnych budynków w zasobach Spółdzielni

24 marca 2021

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

Wzór oferty

Wzór umowy

Uzupełnienie opisu i zakresu przedmiotu zamówienia