SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE 5 LETNICH POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W ZASOBACH SMB “OSIEDLE KABATY”

6 kwietnia 2023

Ogłoszenie o konkursie – przegląd 5 letni

Oferta i załącznik – przegląd 5 letni

Specyfikacja techniczna – przegląd 5 letni

Umowa – przegląd 5 letni