SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO WYMIANY INSTALACJI ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ PPOŻ W BUDYNKU WĄWOZOWA 6

24 listopada 2020

ogłoszenie

zapytanie ofertowe

opis i zakres przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – cennik

umowa