SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE REMONTU INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ W WĘŹLE CIEPLNYM ZLOKALIZOWANYM W BUDYNKU WĄWOZOWA 6

24 maja 2022

ogłoszenie

zapytanie ofertowe

zakres i ilość prac

wzór umowy