SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE WYMIANY WODOMIERZY RADIOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWYCH WRAZ Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I KSZTAŁTKAMI W BUDYNKU BRONIKOWSKIEGO 55 W WARSZAWIE

14 grudnia 2022

SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE WYMIANY WODOMIERZY RADIOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z USŁUG INTERNETOWYCH WRAZ Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI I KSZTAŁTKAMI W BUDYNKU BRONIKOWSKIEGO 55 W WARSZAWIE

Ogłoszenie o konkursie – Wymiana wodomierzy

Umowa – Wymiana wodomierzy z modułem radiowym oraz zaworów i kształtek

Umowa – Rozliczenie zużycia wody oraz utrzymanie portalu internetowego

Załącznik nr 1 – Wymiana wodomierzy radiowych oraz zaworów i kształtek

Zapytanie ofertowe z załącznikami – Wymiana wodomierzy radiowych oraz zaworów i kształtek