SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE WYMIANY ZESTAWU PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY UŻYTKOWEJ I PPOŻ. (HYDROFORNI) W WYBRANYCH BUDYNKACH SMB “OSIEDLE KABATY”

12 marca 2021

ogłoszenie konkursu ofert

Zapytanie ofertowe

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

wzór umowy

Korekta opisu i zakresu przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie opisu i zakresu przedmiotu zamówienia