SMB “Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs ofert na wymianę głowic termostatycznych wraz z oprzyrządowaniem w zasobach SMB “Osiedle Kabaty”

9 września 2022

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Zakres i ilość prac

Wzór umowy

modyfikacja przedmiotu zamówienia