SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYMIANĘ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SMB “OSIEDLE KABATY” W WARSZAWIE

10 listopada 2022

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Przedmiar