SMB ,,Osiedle Kabaty” ogłasza konkurs ofert na wymianę pionów centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Bronikowskiego 55 w Warszawie

12 czerwca 2019

ogłoszenie

zapytanie ofertowe

opis i zakres przedmiotu zamówienia

umowa

kosztorys inwestorki