SMB OSIEDLE KABATY OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYMIANĘ ZAWORÓW PODPIONOWYCH I PRZY WODOMIERZACH WRAZ Z WYMAGANYMI KSZTAŁTKAMI NA INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. WĄWOZOWEJ 4 I WĄWOZOWEJ 8

29 kwietnia 2021

ogłoszenie o konkursie ofert

Zapytanie ofertowe

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wzór umowy