SMB,,Osiedle Kabaty” ogłasza przetarg na remont klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Rosoła 15 w Warszawie.

28 maja 2019

ogłoszenie o konkursie

zapytanie ofertowe

zakres i opis przedmiotu zamówienia

umowa

Projekt_Rosoła 15 całość

Specyfikacja_Rosoła 15

uzgodnienie INNOGY_Rosoła 15

modyfikacja warunków zamówienia określona w ogłoszeniu dot. remontu klatki schodowej