Uchwała RN w sprawie korekty rzeczowego planu remontów na 2019 r. dla nieruchomości Dembego 21,23,23A, 24, Rosoła 15/17

26 marca 2019

korekta planu