WALNE ZGROMADZENIE – 15.06.2019 r.

23 maja 2019

Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Materiały na Walne Zgromadzenie dostępne są dla członków Spółdzielni – po zalogowaniu się – w Strefie Mieszkańca – e-Spółdzielnia, w sekcji “DOKUMENTY”, w zakładce ‘Walne Zgromadzenie 15.06.2019 r.”

Hasło i login do Strefy e-Spółdzielnia można uzyskać w biurze Spółdzielni w pok. 304. Informacje telefoniczne pod nr tel. 22 54 66 304